Nedgång med 30 procent

Minskat intresse för utlandsbostad

1:18 min

Intresset bland svenskar för att köpa bostad längst den spanska solkusten har minskat kraftigt under senaste året. En sannolik orsak är det fallande värdet på svenska kronan.

I Spanien registrerades under andra kvartalet i år 723 svenska bostadsköp. Det är en nedgång med 30 procent jämfört med motsvarande period i fjol enligt spanska myndigheten Registradores.

Även i Portugal går att se hur intresset svalnat för att som svensk medborgare köpa bostad. Där var nedgången 15 procent om man jämför antalet köp under hela fjolåret med året innan. Det enligt portugisiska statistikbyrån INE.

Faktorer som kan ha bidragit till att dämpa köplusten är en svagare kronkurs, nya amorteringskrav och – vad gäller Portugal, ett nytt dubbelbeskattningsavtal.

Enligt Daniel Nilsson, chef för Fastighetsbyrån utland, har det dessutom samtidigt varit kraftiga prisuppgångar på fastigheter i kustområdena av just Iberiska halvön.

Men sett över längre tid går det ändå totalt sett att tvärtom se ett ökande intresse bland svenskar för bostadsköp utomlands. I exempelvis Portugal var antalet köp i fjol tre gånger högre än för fem år sedan.