Tre snabba frågor

Janzon: Därför kallas fredspriset politiskt

2:15 min

Ekots utrikesreporter och tidigare Norgekorrespondent Beatrice Janzon om Nobels prestigefyllda fredspris.

Vilken linje har den norska Nobelkommittén haft de senaste åren i valen pristagare?

De senaste åren har priserna gått till mer traditionellt fredsarbete som handlar om nedrustning, fredsmäkling och andra insatser för att avsluta konflikter. Det har gått till arbetet mot kärnvapen, fredliga dialoger i Tunisien och Colombia och också för insatser mot sexuellt våld i krig.

Under flera år fick den norska Nobelkommittén kritik för att ha slirat iväg alltför långt från Alfred Nobels testamente och grundtanken med priset. Kritiken gjorde intryck.

I år gjorde Nobelkommittén ett val helt i den här linjen med priset till Etiopiens premiärminister Abiy Ahmed för ”sitt arbete för att uppnå fred och internationellt samarbete”.

Vad har mer tolkats in i fredsbegreppet?

Alla är inte lika förtjusta över att fredsbegreppet vidgades under flera år till att också gälla insatser för klimatet, miljön, mänskliga rättigheter och ekonomi. Vissa fredsforskare till exempel kritiserade att fredsbegreppet blev urvattnat, att priset tappade sin betydelse och att Nobelkommittén inte alltid lyckats förklara kopplingen till fred tillräckligt väl i motiveringarna.

Vad anser de som är positiva till ett bredare fredsbegrepp?

Många har välkomnat ett mer modernt tänkande av Nobelkommittén. Delar av det som Alfred Nobel skrev om för över hundra år sen existerar inte idag, som en sorts fredskongresser på den tiden till exempel. Där för behöver man göra moderna tolkningar. Miljöorganisationer har korkat upp champagneflaskorna.

Det finns de som liksom Nobelkommittén betonat att säkerhetsbegreppet vidgats, både i den politiska och akademiska debatten och inom många länders försvar. Efter kalla krigets slut talar man inte bara om väpnade konflikter som hot mot säkerheten utan också miljöhot, terrorhot, klimathot, hot mot IT, infrastruktur och mot ekonomin.

Det råder delade meningar, krig och fred är svårt och det är därför det här kallas för ett politiskt pris.