Samuel Larsson i Etiopien

”Han har åstadkommit politisk jordbävning”

2:17 min

Nobelkommittén ger Abiy Ahmed för hans arbete med att uppnå fred och internationellt samarbete.

– Många menar att han är en värdig vinnare, säger Sveriges Radios Afrikakorrespondent Samuel Larsson.

– Han har åstadkommit en politisk jordbävning. Både internt i Etiopien, med demokratiska och frihetliga reformer, och också i hela regionen, där han, förutom fredsavtalet med Eritrea, har varit inblandad i flera andra fredsinitiativ, i Sudan, Sydsydan och Djibouti till exempel.

Men trots ett stort kliv i demokratisk riktning i Etiopien så finns många utmaningar kvar, inte minst inför det fria och rättvisa val som ska hållas i maj nästa år.

Enligt Samuel Larsson upplever landet just nu politiskt våld och kaos, och en opposition som inte är van att kunna verka på det sätt som de gör.

– Det är en demokratisk process i sin linda, säger Sveriges Radios Afrikakorrespondent Samuel Larsson.

– Men han har gjort mycket med än vad någon trodde var möjligt för en ledare i den här regionen.