Östersjön

Fisket kan sänkas med 23 procent

1:29 min

Sverige vill se ett fortsatt stopp för torskfisket i stora delar av Östersjön bland andra inskränkningar i fisket.

Totalt föreslår EU-kommissionen sänkningar av fisket med 23 procent nästa år, jämfört med i år. Anledningen är att torskbestånden befinner sig i kris och att även andra arter är hotade. I somras nödstoppade kommissionen torskfisket, vilket är en mycket ovanlig åtgärd.

På EU-nämnden i dag begärde landsbygdsminister Jennie Nilsson utrymme att få förhandla så restriktiva kvoter som möjligt, vilket alltså nämnden godkände.

Men frågan är vad de andra 27 ministrarna har att säga på EU-mötet nästa vecka.

De fiskekvoter som nu föreslås kommer att få negativa konsekvenser för fiskeindustrin i alla medlemsstater runt Östersjön. Jordbruksministrarna brukar höja de nivåer som kommissionen föreslår, även om resultatet inte längre ryms inom det som är hållbart för miljön.