Östersjön

Sverige vill ha fortsatt torskstopp i Östersjön

1:56 min

Den svenska regeringen vill se ett fortsatt stopp för torskfisket i stora delar av Östersjön. Och ställer sig även bakom andra minskningar av fisket som EU-Kommissionen föreslår.

Det sade landsbygdsminister Jennie Nilsson efter dagens möte i EU-nämnden, där hon fick stöd för sin linje.

– Det föreslås sänkningar på samtliga fiskslag i samtliga vatten. Vi står bakom de vetenskapliga råd som ligger till grund för det.

Totalt föreslår Kommissionen sänkningar av fisket med 23 procent nästa år, jämfört med i år. Anledningen är att torskbestånden befinner sig i kris och att även andra arter finns i så små mängder att det inte längre går att bedriva hållbart fiske på samma sätt som tidigare.

I somras nödstoppade Kommissionen torskfisket, vilket är en mycket ovanlig åtgärd.

På EU-nämnden idag begärde Jennie Nilsson utrymme att få förhandla så restriktiva kvoter som möjligt, vilket alltså nämnden godkände.
Men frågan är vad de andra 27 ministrarna har att säga på EU-mötet nästa vecka.

– Vi kan konstatera när vi går in i den här förhandlingen att Sverige och Kommissionen är de som tillämpar försiktighetsprincipen inom ramen för de vetenskapliga rekommendationerna fullt ut. Sedan kommer de andra länderna i ett pärlband, från de som inte vill följa råden lika mycket, till de som vill strunta i råden helt, eller till och med öka fisket i områden där den vetenskapliga råden säger att bestånden är sårbara. Det kommer att bli en tuff förhandling.

Förra årets förhandlingar slutade över den nivå som forskarna anser är hållbar och fick kritik från både miljöorganisationer och svenska fiskare.
Men Jennie Nilsson hoppas komma längre i årets förhandlingar.

– Jag hoppas givetvis att vi ska säkerställa att det inte glider alltför långt, särskilt inte på de mest sårbara bestånden.