Priserna ökar

Allt dyrare vägnota för skattebetalarna

1:52 min

Priserna för vägbyggen ökar kraftigt - något som innebär att skattebetalarna får allt mindre för sina pengar när stora projekt ska upphandlas.

– Prisbilden är dyster inom det som kallas bygg- och anläggningsbranschen. Priserna ökar mycket snabbare inom den branschen än inom andra delar av svensk industri, säger Jan-Eric Nilsson som är professor vid Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI).

Varje år lägger statliga Trafikverket och landets kommuner och regioner tiotals miljarder på den så kallade transportinfrastrukturen – alltså vägar, järnvägar, broar, tunnlar och annat. Enbart Trafikverket har under de senaste åren betalat runt 11 miljarder kronor per år bara för underhåll av de vägar som staten ansvarar för.

I andra änden finns byggbolagen, som får betalt för de uppdrag som de vunnit i upphandlingar hos Trafikverket, eller hos kommuner och regioner.

– Det finns ganska få företag som dominerar, som till exempel Skanska, NCC och Peab. Sverige har en väldigt koncentrerad marknad och därmed per definition ett begränsat konkurrenstryck, säger han.

För skattebetalarna innebär utvecklingen att de får allt mindre för sina pengar. En analys av Jan-Eric Nilsson visar att Trafikverkets budget 2017 bara räckte till omkring 60 procent av de byggarbeten som kunde genomföras för motsvarande pengar 25 år tidigare.

– Man kan tjäna väldigt mycket på att försöka få till avtalen och beslutsprocesserna på ett bättre sätt än vad man gör idag, konstaterar Jan-Eric Nilsson.

Hör mer i veckans Ekonomiekot Extra.