LSU

Sex personer som utgör säkerhetshot utvisas

2:06 min

Regeringen har i dag beslutat att utvisa fem personer som bedöms utgöra ett hot mot rikets säkerhet. För två veckor sedan beslutades om att en person skulle utvisas på samma grunder.

Männen, varav flera är imamer, togs i förvar i våras och enligt Säpo har de medverkat till en radikalisering och utgör ett hot mot rikets säkerhet. Beslutet tas efter att regeringen tagit del av Säkerhetspolisens underlag.

– Det handlar om fem personer som enligt Säkerhetspolisen utgör ett kvalificerat hot mot rikets säkerhet, och de ska enligt Säkerhetspolisen ha bidragit till islamistisk radikalisering i Sverige, säger Ekots reporter Ivan Garcia.

”Säkerhetspolisens arbete mot ökad tillväxt i extremistmiljöer är viktigt. I det uppdraget ingår att agera mot individer som inte är svenska medborgare och utgör ett hot mot Sveriges säkerhet”, skriver inrikesminister Mikael Damberg i en kommentar till Ekot.

Dock föreligger det nu hinder för att verkställa utvisningsbesluten, men regeringen skriver nu att man vill jobba för att undanröja de hindren.