Sprängningarna

Polisen: De explosiva ämnena smugglas in

2:28 min

Majoriteten av de explosiva ämnen som används av kriminella i Sverige smugglas in i landet, söderifrån. Det är en förklaring till den stora ökningen av anmälningar om sprängningar som syns i hela Götaland.

Ekot har under dagen rapporterat om att antalet anmälningar om allmänfarlig ödeläggelse genom sprängning har ökat i år, jämfört med 2018.

Problemet finns inte längre bara i storstäderna. Ökningen är störst i de polisregioner som finns i Götaland, Region Syd, Region Öst och Region Väst.

Majoriteten av de explosiva ämnen som kriminella har tillgång till smugglas in, det framgår i ett aktuellt remiss-svar från polisen till regeringen.

– Jag har ingen annan bild än det polismyndigheten gett uttryck för där. Min bild är också att mycket kommer från utlandet, säger Helena Trolläng, chef för Polisens Nationellt forensiskt centrum, NFC.

Förra året ökade tullverkets beslag av explosiva varor jämfört med 2017.

Samtidigt som beslagen av explosiva varor ökade, så minskade under perioden antalet beslagtagna skjutvapen, farliga föremål och andra vapen, enligt Tullverket.

Nästan alla beslag av explosiva varor gjordes av Tullverkets Gränsskydd Malmö, som ansvarar för Malmö, Trelleborg, Ystad, Helsingborg och Blekinge.

Bilden att de explosiva varorna kommer söderifrån och drabbar Götaland bekräftas av en person med god insyn i Polisregion Östs arbete.

En mindre kommun i Region Öst som drabbats av flera explosioner är Värnamo, med drygt 30 000 invånare, som ligger intill E4, med två timmars bilresa till Malmö och Helsingborg,

Tidigare i år eskalerade en konflikt om drogmarknaden i stan mellan två kriminella grupper. Efter ett bra samarbete mellan polis och kommun kunde utvecklingen bromsas, och nu är det lugnare, säger Centerpartisten Hans-Göran Johansson, kommunstyrelsens ordförande och polis i grunden.

– Det finns ju en annan socialkontroll i Värnamo, men det kan även vara svårt att få folk att säga något beroende på rädsla och repressalier. Man lever ju närmre varandra i en stad av Värnamos storlek jämfört med en storstad. Så det finns både för- och nackdelar.

Varför fler kriminella utför sprängningar är oklart även för polisen. En teori är att de nya vapenlagarna försvårat vapenhantering för kriminella. Enligt Helena Trolläng vid NFC kan det även handla om trender, där kriminella inspireras av varandra.

– När någon börjar så finns det en risk att andra fortsätter.