Förbifart Stockholm försenat

Facket: Uppenbart att Trafikverket har ansvaret

2:27 min

Efter dagens besked om att ett av landets största infrastrukturprojekt, Förbifart Stockholm, blir fyra år försenat och flera miljarder dyrare riktar nu fackförbundet Seko kraftig kritik mot Trafikverket.

Seko:s ordförande Valle Karlsson, menar att myndighetens agerande vid upphandlingar skapar sådana här situationer om och om igen.

– I det här fallet är det uppenbart att det är Trafikverket som har ansvaret, det är ju de som gjort upphandlingen. Då blir det i förlängningen vi alla som får vara med att betala för den här merkostnaden, säger Seko:s ordförande Valle Karlsson.

Vad tänker du om det?

– Det är naturligtvis dåligt. Det som från början var det lägsta priset visade sig bli någonting annat. Det blir ju vi alla som får betala det, och det är naturligtvis inte bra för någon.

Förbifart Stockholm, som ska binda ihop huvudstadens norra och södra delar och samtidigt avlasta Essingeleden och infarter in till staden, kommer att bli klart först 2030 och inte 2026 som tidigare beräknat. Dessutom blir projektet drygt tre miljarder dyrare.

Det finns flera orsaker till förseningen, enligt Trafikverket. Dels så har vissa passager under Mälaren varit mer svårarbetade än man trodde, vilket kommer ta längre tid. Och dels så kommer det krävas ett mer omfattande test av tekniken som ska driva hela Förbifarten.

En av de viktigaste orsakerna är dock allvarliga fel som - enligt Trafikverket - begåtts av LSAB, de italienska entreprenörerna i tunnelbygget vid Lovön. Där ska de bland annat ha använt fel bergbultar för att stärka upp berget. Det jobbet har en ny tillfällig entreprenör nu fått göra om.

När det gäller den ökade kostnaden för Förbifarten, 3,3 miljarder mer än tidigare beräknat, är det i dag osäkert vem som ska stå för det. Infrastrukturministern Thomas Eneroth säger att Trafikverket måste göra en ny kalkyl, både vad gäller tidsplanen och kostnaden.

– Detta är allvarligt. Trafikverket måste återkomma med hur man ska kunna minska kostnaderna och kunna vända på alla stenar för att också påskynda genomförandet, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Även Stockholmspolitiker har i dag konstaterat att huvudstadens trängselskatter, som i dag finansierar största delen av Förbifart Stockholm, inte ska gå till fördyringarna som de menar staten, via Trafikverket, har orsakat.

Ekot har frågat ansvariga om det finns inskrivet i avtalet mellan stat och kommun vem som ska stå för eventuella fördyringar av projektet. Men ingenstans tycks det finnas någon sådan formulering.

Johan Brantmark, projektchef för Förbifart Stockholm, säger att det till slut är en politisk fråga. Och angående Seko:s kritik om att man får det man köper svarar han så här:

– Ja, man får det man köper men vi ska också köpa och hushålla med samhällets resurser. Och mitt uppdrag är då att köpa det som för samhället är det billigaste, säger Johan Brantmark.

Men det blir ju dyrare nu med förseningen och fördyringen.

– Ah, men i varje beslutspunkt så behöver man fatta beslut kring det vi tror och bedömer vara det billigaste för samhället, och vi ska också agera och besluta i enlighet med de lagar och regler som gäller.

Ekot har sökt representanter för LSAB, men utan resultat.