Klimatet

Naturskyddsföreningen: Halvera antalet bilar

2:00 min

Sveriges energiproduktion behöver halveras till år 2040.
Det skriver Naturskyddsföreningen i en rapport, där de redovisar sin vision hur de svenska klimatmålen ska kunna nås.

– Det handlar inte minst om en mycket effektivare stadsplanering med närhet till service så att man slipper ta bilen som enskild person. Det handlar också om mycket bättre tillgång till kollektivtrafik och till möjlighet att cykla. Dessutom handlar det om en effektivare körning genom exempelvis lägre hastigheter och bättre vägunderlag, säger Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl.

Naturskyddsföreningens rapport som presenteras i dag går att se som organisationens egen vision hur det inom lite drygt 20 år skulle kunna gå att ha en helt fossilfri elproduktion i Sverige.

Rapporten bygger till stor del på siffror från statliga utredningar, myndigheter och expertorgan. Där en viktig del för att nå målet blir en halvering av antalet bilar till två och en halv miljon, nästan samtliga av dessa eldrivna.

När föreningen räknar med nära nog en halvering av energiproduktionen i landet räknar de samtidigt i  det in energiförlusterna från kärnkraften som enligt deras scenario är avvecklad 2040. Det år då energiöverenskommelsens mål om en helt förnybar elproduktion senast ska vara uppnått. För att nå det måste de fossila utsläppen minska med minst sex procent per år, enligt Johanna Sandahl.
 
– Vi har en ambition om att vara ett föregångsland i världen. Och finns det något land i världen som också har väldigt goda förutsättningar att klara klimatomställningarna så är det Sverige, säger Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen.