Besvärligt väglag- trafikanter uppmanas att inte ge sig ut på mindre vägar

Många olyckor i södra Bergslagen och Mälardalen.

I södra Bergslagen och Mälardalen har kraftigt snöfall och is orsakat mycket besvärligt väglag. Många lastbilar fastnar i backarna och blockerar för övrig trafik. På bland annat  E18 mellan Karlskoga och Örebro har trafiken tidvis stått stilla under eftermiddagen. 

Trafikverket rekommenderar trafikanter att välja främst E18 och E20. De stora vägarna halkbekämpas först vid svår halka.

Snöfallet väntas fortsätta under kvällen och natten.