Rikstinget

Furtenbach: Viktigt för KD att lämna med skärpt invandringspolitik

2:03 min

Det var viktigt för Kristdemokraternas ledning att kunna lämna rikstinget med en skärpt invandringspolitik. För säkerhets skull fick partiledaren Ebba Busch Thor själv övertyga ombuden, säger Ekots politiska kommentator Fredrik Furtenbach.

— Delar av Kristdemokraternas migrationspolitik har krockat med den hårdare retorik de har i dag. När det gäller anhöriginvandringen har partiet haft en generösare politik än dagens tillfälliga lag, och generösare är till exempel Moderaterna och Socialdemokraterna, och det talade ledningen inte gärna om i valet 2018.

— Partiet vill inte skrota rätten till familjeåterförening helt för de som kommit hit, men skärpa den på omvägar med ett försörjningskrav. En ensamkommande ung kille ska till exempel inte få ta hit sina föräldrar om han inte kan försörja dem. Den här konstruktionen har ledningen med all sannolikhet valt för att det hade upprört för många medlemmar att gå längre.

Besluten om migration har varit få på rikstinget, man partiet har nu klubbat en lång rad förslag som handlar om integration av människor som redan kommit till Sverige, säger Fredrik Furtenbach.

— Kristdemokraterna vill nu bland annat begränsa rätten till tolkning, och införa språkprov och samhällsorienteringsprov som villkor för permanent uppehållstillstånd och för att bli svensk medborgare. Alla kommuner ska ställa aktivitetskrav på den som får försörjningsstöd, det som förr hette socialbidrag.

— Partiet vill också införa anonyma vittnen, ett system med kronvittnen och förbättra vittnesskyddet.

Att ombuden klubbat ledningens förslag om anhöriginvandring innebär att Ebba Busch Thor och resten av partiledningen klarat rikstinget utan några allvarliga bakslag, säger Fredrik Furtenbach.

— Ett visst bakslag var att ombuden inte stödde förslaget som skulle underlätta organdonation. Partiledningen vill ha ett nytt donationsregister där alla är med, och där den som inte vill donera aktivt får säga nej.

— Ombuden drev också igenom att partiet ska verka för ett förbud mot heltäckande slöja på anställda på till exempel skolor och förskolor, men det är knappast något bekymmer för partiledningen.