avtalsrörelse

Tuff lönerörelse väntar Handels

2:35 min

Handeln är en bransch där vinterns löneförhandlingar kan bli tuffa. Facket kräver extra påslag till dem som är lågavlönade i butikerna. Samtidigt är arbetsgivarsidan bestämd med att det är industrins märke som gäller och ingenting mer.

– Det finns ingen möjlighet till att vi ska betala mer än andra branscher i det här läget. Företagen är pressade, många har väldigt låga marginaler och det är inte läge att dra på med större löneökningar i handeln, säger Svensk Handels nya förhandlingschef Anna Nordin.

När industrins förhandlingar ska vara klara den sista mars kommer det genast prövas hur väl avtalen lyckas bestämma löneökningstakten för hela arbetsmarknaden, som det är tänkt.

Samtidigt löper avtalen ut inom handeln och hotell- och restaurangbranschen där många av LO:s lågavlönade medlemmar arbetar. LO:s gemensamma krav är 3 procents löneökning men minst 783 kronor. En gräns är satt vid löner på 26 100 vilket innebär att de som tjänar mindre skulle kunna få högre påslag i procent.

– Vi kommer fortsätta att lägga krontalskrav. De lågavlönade grupperna, som väldigt många av våra medlemmar tillhör, ska ha en högre procentuell utveckling än vad märket är, säger Handels avtalssekreterare Per Bardh.

Fackets mål är att sätta ett andra märke för lågavlönade uttryckt i kronor, men det säger arbetsgivarna nej till.

– Ja, vi kommer helt utgå ifrån industrinormeringen och den är i procent. Vi kommer inte att gå med på någonting annat, säger Anna Nordin.

Ökad internationell konkurrens genom e-handel är arbetsgivarnas argument för att löneökningarna borde bli lägre än förra gången. Då, 2017, landade de på 525 kronor i genomsnittligt påslag på månadslönen.

– Det betyder självklart att vi ska ligga under den nivå som vi betalade förra gången.

Fungerar modellen med att det är industriföretagen som sätter lönenormen på hela arbetsmarknaden när ni också har direkt internationell konkurrens? 

– Ja, vi kommer att utgå ifrån industrinormeringen i förhandlingarna. Följden sedan kan ju vara att vi behöver diskutera hur det ska se ut i fortsättningen, så att man beaktar också handelns förutsättningar när man sätter märket, säger Anna Nordin.

Förutom att driva igenom LO:s låglönesatsning vill Handels begränsa deltids- och visstidsanställningar.

– Både deltidsanställningar men också visstidsanställningar är en orsak till otrygghet på arbetsplatserna, säger Per Bardh.