Ekonomi

Sjukvårdsförsäkringarna ökar kraftigt

2:10 min

De privata sjukvårdsförsäkringarna fortsätter att öka. Samtidigt satsar försäkringsbolagen på nya typer av vårdförsäkringar.

– De totala premierna har ökat väldigt kraftigt under den konjunkturförstärkning som varit sedan år 2012. Däribland finns sjukvårds- och sjuk- och olycksfallsförsäkringarna som har ökat kraftigt, säger Martin Solberger som är analytiker på branschorganisationen Svensk försäkring, som alltså ser en stark tillväxt för hela försäkringsbranschen.

Ser man enbart till sjukvårdsförsäkringarna är ökningen markant. Bara under de senaste fyra kvartalen har premieinkomsterna till de svenska försäkringsbolag som särredovisar sjukvårdsförsäkring ökat till 1,5 miljarder kronor.

Det är en ökning med nio procent jämfört med motsvarande period föregående år, enligt de senaste kvartalssiffrorna från branschföreningen Svensk försäkring, som bygger på siffror som Finansinspektionen samlar in från de svenska försäkringsbolagen. 

De senaste årens ökning har med andra ord fortsatt trots den ideologiska debatt som finns kring privata sjukvårdsförsäkringar, och trots det faktum att det under 2018 infördes regler som innebär att de som har tecknat en försäkring via sin arbetsgivare måste betala förmånsskatt.

– Drygt var tionde anställd har en privat sjukvårdsförsäkring idag, säger Eva Erlandsson, senior ekonom på Svensk försäkring.

Utöver dem tillkommer de som har tecknat en försäkring på egen hand eller via sitt fackförbund. Från branschens sida ser man en fortsatt stark efterfrågan. Något som även de nya typer av sjukvårdsförsäkringar som lanserats tyder på. Numera finns det försäkringar även för specifika diagnoser och för vård utomlands.

– Ja, intresset är väldigt stort. Vi har ungefär 800 besök på vår webbsida varje dag, säger Kent Andersson, som är vd för nystartade Alivia Insurance som erbjuder cancervårdsförsäkringar.

Han säger att anledningen till att bolaget startades är de brister som finns i den svenska cancervården, där många patienter inte får den vård de vill ha eller behandling i tid. 

Men den som röker eller är överviktig får betala en högre premie än andra.

Hur ser du på att kritiken att de här försäkringarna inte är tillgängliga för alla?

– För att vi ska få ihop ekonomin måste vi ha vissa ingångsregler. Den mest ojämlika vården finns inom den offentliga sektorn. Det skiljer till exempel mer än 150 dagar beroende på var i landet man bor för en operation för prostatacancer.

– Kan vi skapa en debatt som gör att även den allmänna cancervården börjar fungera på ett bättre sätt är vi glada, säger Kent Andersson på Alivia.