Vill öka pressen

Regioner: Bötfäll läkemedelsbolag som inte levererar

2:38 min

Ökad press på läkemedelsföretag är en av de åtgärder som de läkemedelsansvariga i landets regioner skulle vilja se för att få större tillgång till de läkemedel som faktiskt finns.

– En enkel åtgärd skulle kunna vara att man belägger företagen med vite till exempel, som det finns i andra länder, det säger Maria Palmetun-Ekbäck, som är chef på Läkemedelscentrum i region Örebro län.

Hon tror inte att det är den viktigaste åtgärden men att det skulle få läkemedelsföretagen att prioritera den svenska marknaden.

– Ja, det tror jag. Nu blir vi nog i alla fall bortprioriterade om det är en restsituation, till förmån för de länder som har vite, självklart, säger hon.

Flera av de som är ansvariga för läkemedelsfrågor i landets regioner har, när Ekot ställt frågan i en enkät, önskat att myndigheterna skulle sätta hårdare press på läkemedelsbolagen att leverera. Ett sådant sätt vore genom att kraftig höja de viten som finns för de företag som inte lyckas leverera enligt avtal.

Bengt Mattsson som är sakkunnig på Läkemedelsindustriföreningen bekräftar bilden att Sverige idag riskerar att bli bortprioriterade när det finns en begränsad mängd mediciner att sälja. Han berättar om ett exempel där den finländska marknaden prioriterades.

– Man hade ett antal doser och så valde man att gå till Finland för att vitena var högre i Finland. Jag förstår att det händer och jag vet att den diskussionen finns här i Sverige också, säger Bengt Matsson. 

Men det är också förknippat med risker att göra sådana lösningar menar han, till exempel att läkemedlen blir dyrare i regionernas upphandlingar.

– Då kanske inte man går in med lika lågt anbud. Det kan också vara så att man väljer att avregistrera vissa produkter som inte är så lönsamma på vissa marknader för att vita skulle äta upp hela intäkten, så det finns risker, fortsätter han.

Grundproblematiken menar han handlar om att det finns en ökad efterfrågan globalt och en mycket större konkurrens för att få tillgång till de substanser som produceras.

– Den här problematiken är internationell och global idag så utöver att lära oss hantera problemen i Sverige så måste vi med internationella insatser från så väl från myndigheter och läkemedelsindustrin och försöka lösa problematiken, säger Bengt Matsson.