Läkemedelsbristen

Inga förslag på höjda viten i Sverige

2:21 min

I flera andra länder krävs läkemedelsföretag, som inte kan leverera, på högre viten än i Sverige. Flera personer inom den svenska sjukvården efterlyser att även Sverige höjer sina nivåer. Men något sådant förslag från regeringen finns ännu inte i Sverige.

– Vi har inte något sådant förslag på bordet idag. Vilka verktyg vi ska använda, vilket är det mest verkningsfulla för att patienter i Sverige ska få läkemedel är någonting som vi hela tiden arbetar med, säger socialminister Lena Hallengren.

I veckan har till exempel tyska politiker kommit med förslag om att Tyskland ska införa höga viten för de läkemedelsföretag som inte lyckas leverera enligt avtal. Det är också något som flera personer som arbetar med läkemedelsfrågor på regionerna i Sverige tar upp som ett sätt att sätta press på läkemedelsföretagen även här.

Lena Hallengren utesluter inte ett sådant förslag i Sverige men menar att det också finns risker men att införa viten och det är också viktigt att läkemedelsföretagen vill teckna avtal med regionerna i Sverige. Att länder konkurrerar om de läkemedel som finns löser inte grundproblemet, menar hon.

– Vi behöver samarbeta också internationellt eftersom de läkemedelsleverantörer som finns inte är nationella utan de är internationella. När den aktiva substansen inte finns och läkemedelsleverantörerna inte tillverka läkemedlet är det ett problem som vi har svårt att åtgärda hemma i Sverige, säger Lena Hallengren.

Förra året tillsatte regeringen en utredning som skulle se över hälso- och sjukvårdens krisberedskap. Utredningen ska resultera i en nationell färdplan för hur beredskapen ska stärkas för att klara en krigssituation eller exempelvis en större olycka med många skadade. Men den omfattande materialbristen i fem regioner underhösten fick regeringen att bredda utredningens uppdrag.

– Vi har precis gett ett tilläggsuppdrag, att också titta på hur det här är under normala förhållanden, för att vi inte ska hamna i situationer med hänvisning till vad som har hänt i ett antal regioner. Men det är klart att det är också tillämpligt på läkemedel, säger Hallengren.