Läget förvärrat

Medicinbrist slår hårt mot sjuka barn

1:49 min

De återkommande problemen att få tag i mediciner, slår hårt mot de minsta och sjukaste. På barnklinikerna är situationen ansträngd.

Problemen med brist på mediciner slår hårt mot många patienter som riskerar sin hälsa när de inte får tag i rätt läkemedel. En av de mest sårbara grupperna är de sjuka barnen och på landets barnkliniker är situationen nu mycket ansträngd. Bristen drabbar både sjuka barn och personal nästan dagligen.

– Nästan varje dag får vi reda på någon ny kommande rest eller att det blir en rest på läkemedel. Det är svårt att planera, är oberäkneligt och tar mycket resurser. Det blir väldigt praktiskt knepigt för barn och föräldrar, säger Synnöve Lindemalm som är ledningsläkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Huddinge.

Har det blivit värre?

– Ja, det har absolut blivit värre.

För barnklinikerna i landet har de återkommande restnoteringarna på läkemedel, alltså när en medicin inte finns att få tag i hos leverantör eller läkemedelsbolag, lagt sten på börda i en redan ansträngd situation.

Redan från början finns det betydligt färre läkemedel som kan användas till de minsta patienterna. Få mediciner är testade speciellt för barn och att använda vuxnas läkemedel betyder tidskrävande omräkningar av dosering och spädning.

En av dem som drabbats av att mediciner tagit slut är Andreas Bolonassos som donerade en njure till sin svårt sjuka son Atlas för fem år sedan. I dag har han ibland stora svårigheter att få tag i de immunhämmande mediciner som Atlas behöver för att njuren inte ska avstötas. Då prövar han andra vägar.

– Dels har vi en Facebookgrupp för föräldrar till njursjuka barn, man kan skriva och se om någon har medicin hemma. Annars får man sätta sig i bilen och åka till närmaste sjukhus. De är ju inte jättenöjda med att ge ut mediciner, för de behöver sitt lager, men det har hänt minst fem gånger som jag har varit tvungen att åka iväg för att medicinen inte har funnits, berättar Andreas Bolonassos.

Vad skulle hända om Atlas inte får sin medicin?

– Det är en direkt risk för hans hälsa. Om han inte får medicin skulle immunsystemet bli aggressivt mot njuren och då blir det en avstötning och då har han till slut ingen njurfunktion och det leder till döden, avslutar Andreas Bolonassos.