Klimat

Förslag till EU: Slopa stöd till fossil energi

2:09 min

EU-parlamentet ska diskutera om subventionerna till fossil energi ska slopas, i sitt förslag till klimatpolitik inför FN:s klimatmöte i Madrid.

Förslaget är ett av många om hur EU kan höja sina klimatambitioner. Saken ska tas upp under EU-parlamentsmötet som inleds i Strasbourg i dag, måndag.

– Vi ser idag att vi har 550 miljarder kronor i fossila subventioner i EU-systemen. I resolutionen kräver vi att medlemsländerna tar tag i detta och ställer om, säger Socialdemokraternas ledamot Jytte Guteland, som är en av dem som driver frågan.

Om förslagen går igenom i Strasbourg kan det också sätta press på den nya EU-kommissionen, som har aviserat att klimatfrågan ska bakas in i all politik.

Jytte Guteland vill se  höjd ambition från EU vid FN:s klimatmöte i Madrid i december.

– Vi skulle behöva femfaldiga medlemsländerna i FN-systemets åtaganden för att få ner utsläppen. Då är det viktigt att EU går före och ökar sina åtaganden till 2030, säger hon.

Men hittills har det gått trögt att få med alla EU:s medlemsländer på att öka tempot i att minska växthusgasutsläppen. Flera partigrupper vill att EU-parlamentet ska försöka få EU skärpa klimatambitioner.

Den gröna gruppen vill ha ett högre mål för hur mycket utsläppen ska minska till år 2030 än de 55 procent som EU-kommissionen föreslår.

– Absolut minst 65 -70 procent till år 2030, säger Pär Holmgren, miljöpartiledamot i EU-parlamentet.

Förutom sänkta utsläpp och slopade fossilsubventioner, så finns också förslag om att EU ska utlysa klimatnödläge. Något som i så fall måste definieras, enligt Pär Holmgren.

– Det är å ena sidan bra att andra partigrupper börjar prata om klimat och använda termer som klimatnödläge. Men det måste fyllas med ordentligt innehåll, säger han och fortsätter:

– Till exempel tuffare klimatmål till år 2030, att vi inte har subventioner till det fossila. För oss är det viktigt att jordbrukspolitiken görs om i grunden. Annars blir det bara greenwash och tomma ord.