Etiska frågeställningar

Forskare vill se diskussion om gensaxar

1:19 min

Det krävs en bred samhällsdebatt om de så kallade gensaxarna som ger möjligheter att förändra och byta ut delar av arvsmassan, skriver ett antal forskare på Svenska Dagbladets debattsida.

Möjligheterna med tekniken är stora men forskarna menar att det även finns en rad etiska, politiska och sociala frågeställningar som bör diskuteras.

Alla behandlingar som kan ske kanske inte är säkra, vilket forskarna varnar kan öppna för medicinsk turism till länder som tillåter behandlingar som är förbjudna i Sverige.

Ett annat kritiserat exempel är att en kinesisk forskare förra året använde gensax för att förändra arvsmassan hos foster, så att de blev immuna mot HIV.

Frågan är hur tekniken och dess tillämpningar ska regleras. Vilka tillämpningar är möjliga? Vilka är önskvärda? Vill man till exempel tillåta behandlingar som leder till högre intelligens?

Forskarna skriver att det är viktigt att regleringar tar utgångspunkt i etiska överväganden och värderingar av teknikens tillämpningar och konsekvenser, inte bara tekniken i sig.

Samtidigt vill de se ett stabilt regelverk som gör att forskningen kan utvecklas.