Sjukhusvarsel

Storvarsel på Södersjukhuset och Danderyd

1:56 min

Ytterligare två akutsjukhus i Stockholm, Danderyds sjukhus och Södersjukhuset, varslar sammanlagt 200 vårdanställda.

– Jag är ytterst oroad över sjukvården här i Stockholm. Det påverkar patientsäkerheten, det kommer påverka kvaliteten vården som vi ger och det kommer påverka produktionen det vill säga vi kommer ha mindre mottagningsbesök och mindre utförda operationer, säger Johan Styrud som är ordförande i Stockholms läkarförening.

Bara några veckor efter att Karolinska sjukhuset meddelade att de varslar 600 vårdmedarbetare kom idag beskedet att Södersjukhuset i Stockholm varslar 100 anställda, och Danderyds sjukhus uppger att de kommer lägga ett varsel på cirka 100 tjänster. Men det här är delar i en väntad kedja, menar Irene Svenonius, Moderat och Finansregionråd i Stockholm

– Hälso- och sjukvården är mitt i en stor omställning i Stockholm, där vi nu flyttar vård från sjukhus ut närmre patienterna helt i enlighet med en framtidsplan som vi tog för ganska många år sedan.

Ser du att det kan finnas några som helst negativa konsekvenser med att de här vårdtjänsterna försvinner från de här tre sjukhusen?

– Jag förutsätter att när våra sjukhusdirektörer lägger fram de här förslagen på åtgärder så har de noga tänkt igenom och gjort konsekvensanalyser, säger Irene Svenonius.

Yvonne Haglund Åkerlind är vd vid Danderyds sjukhus.

– Den här omstyrningen är väldigt omfattande. Det är ett beslut sedan tio år tillbaka så vi följer besluten och arbetar med det vårduppdrag vi erhållit, säger Yvonne Haglund.

Och Aida Hadzialic, socialdemokrat och oppositionsregionråd i Stockholm menar att varslen är en direkt konsekvens av moderaternas budgetförslag för regionen.

– Och vet du vad jag hade tyckt att Svenonius hade varit mycket mer trovärdig om hon hade sagt att vi ska göra en omställning som hade gjorts gradvis över flera år men det man gör nu är att man amputerar en del av vården som vi behöver här och nu.