Nytt förslag

Jägare kan få sälja vildsvinskött direkt till konsumenter

2:02 min

Jägare ska själva få sälja vildsvinskött till konsumenter. Det föreslår Livsmedelsverket som på regeringens uppdrag utreder hur intresset för vildsvinskött kan öka.

– Det finns ett förslag att man ska öppna upp den vägen, så att det är jägaren som provtar och kan leverera till konsument, säger Arja Kautto på Livsmedelsverket, projektledare för utredningen.

2018 gav regeringen Livsmedelsverket uppdraget att se över hur vildsvinsköttet skulle kunna nå konsumenten lättare än genom den lagstiftning som finns idag.

Myndigheten har sedan dess tillsammans med olika intressenter som bland annat markägare, jägare, konsumentföreningar och företag som arbetar med vilthantering kartlagt behoven, hindren och problemen med att öka intresset för vildsvinskött.

Ett problem, som man enligt Arja Kautto såg, var att jägarens inställning till att skjuta vildsvin kan påverkas av att det är långa avstånd från jakt till inlämning av fällda djur. Därför finns ett förslag att öppna upp möjligheten för den utbildade jägaren att själv sköta provtagning och leverera köttet till konsumenter i närheten, något som inte är tillåtet idag.

Rapporten var förra månaden ute på remiss och jägarförbunden som är två av flera remissinsatser ser positivt på det här förslaget men ser att det skulle ökas på till fler djur än de fem vuxna alternativt sju årsungar per år som förslaget säger.

– Då kunde vi göra ännu mer nytta till svenska konsumenter, säger Solveig Larsson, förbundsordförande för Jägarnas Riksförbund.

Förbundet vill att jägaren ska få leverera 15 årsungar.

Svenska Jägarförbundets Mattias Olsson vill se att det är tillåtet att sälja tio årsungar. Men enligt Livsmedelsverket sätter regelverket stopp för det.

Livsmedelsverket ska nu sammanställa de remisserna som kommit in och se över om något ska förändras i förslaget, som ska redovisas till regeringen inom de närmaste veckorna.