PARKERINGSAPPAR

Svårt för p-kunden hålla reda på extra avgifter

2:11 min

Alltfler kommuner vill ha parkeringsappar på kommunens parkeringar. Men var tredje kommun som har p-appar vill inte betala för tjänsten och bolagen får istället ta ut extra avgifter från parkeringskunden för att täcka sina omkostnader. Avgifter som kunderna inte alltid är medvetna om.

Av de cirka 70 kommuner i landet som i Sveriges Radios enkät svarat att de har avgiftsbelagda kommunala parkeringar så har 24 svarat att de inte betalar något till bolagen som tillhandahåller appen.

Istället lägger appbolagen på extra avgifter på slutkunden – den som parkerar. I några fall handlar det om procentuella påslag på upp till 18 procent av parkeringsbeloppet. I  andra om en fast avgift för varje påbörjad parkering. Därtill kan det tillkomma fakturaavgifter på upp till 50 kronor  och fakturaavgift ibland även för E-faktura.

Men de extra avgifterna syns sällan på skyltarna på parkeringarna - det är först inne i appen du ser detta.

Nyköping är en kommun som inte betalar för appbolagens tjänster.

– Det är tjänster som man anlitar för att betala sin p-avgift. Och det är något som vi från kommunen inte har lagt oss i helt enkelt, det får då den enskilde som anlitar de här företagen titta på vad har de för avgifter, säger Tommy Karlsson, är gatuchef i Nyköping.

I Kalmar får appbolaget bakom apparna som används på de kommunala parkeringarna betalt av kommunen för sina tjänster och inga tillägg på parkeringsavgiften tillkommer.

Kunden vet vad det kostar och p-avgiften är densamma oavsett om man betalar med kort eller med appen i mobilen.

Robert Dahlström, trafikchef i Kalmar kommun, menar att kommunerna har ett övergripande ansvar för informationen och att det blir fel om kommunerna inte tar det.

– Det tycker inte jag uppfyller kraven att vara transparent, säger Robert Dahlström.

Appbolag som vi varit i kontakt med är kritiska till att det blivit vanligare med kommuner som inte vill betala för apparna, något som Lena Karlsson, vd för branchorganisationen Svepark håller med om.

– Då är risken stor att man öppnar vägarna för mycket andra konstiga avgifter på ett sätt som kanske inte är skäligt, säger Lena Karlsson.