Beslut nästa vecka

Sverige kan bli OSSE-ordförande 2021

1:50 min

Sverige kommer troligen att ta över ordförandeskapet i OSSE, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, under 2021. Utrikesminister Ann Linde hoppas kunna sätta en svensk prägel på organisationen och bredda verksamheten.

– Dels vill vi driva de svenska prioriterade frågorna som handlar om att vi ska ha dialog, samarbete och förebyggande arbete och att det är det viktigaste i att förhindra konflikter, men också driva frågor som demokrati, ett bredare säkerhetsbegrepp som också innefattar miljö och jämställdhet, säger utrikesminister Ann Linde.

Det är det nuvarande ordförandelandet Slovakien som frågat om Sverige kan tänka sig att leda organisationen under 2021 efter Albaniens ordförandeskap nästa år. Det är första gången sedan 1993 som Sverige är ordförande. För att Sverige ska bli ordförande måste samtliga medlemsstater säga ja på nästa veckas utrikesministermöte i Bratislava.

OSSE har till uppgift att främja fredliga lösningar på konflikter. Organisationen har sitt säte i Wien och består av närmare 60 länder, däribland USA och Ryssland.

Enligt har Ann Linde är OSSE:s viktigaste uppgift just nu att förhindra nya strider i Europa, inte minst i Georgien och på Krim. Det ställer stora krav på ordförandelandet, men Sverige har bättre möjligheter än många andra länder att lyckas med den uppgiften, enligt Ann Linde.

– Jag tycker nog att vi är väldigt bra. Vi har visat under våra två år i FN:s säkerhetsråd att vi kunde faktiskt få till samtal som ledde till konkreta beslut. Det är väldigt viktigt, säger utrikesminister Ann Linde.