Energipolitik

Ygeman: Kommer inte bjuda in till samtal

1:57 min

Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna vill att regeringen kallar in samtliga riksdagspartier till energisamtal. Och en uppgörelse ska vara klar inom en dryg månad.

– Jag utgår från att regeringen bjuder in alla riksdagens partier till energisamtal. Finns inte det intresset då är vi tydliga med att vi kommer arbeta i riksdagen och titta på andra lösningar för energipolitiken framåt,  säger Moderaternas energipolitiske talesperson Lars Hjälmered.

Före årsskiftet kräver alltså de tre partierna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna att regeringen ska ha bjudit in till samtal och att en ny uppgörelse om energin ska ha slutits. Den energiöverenskommelse som finns och som Liberalerna inte står bakom är genomförd och en ny uppgörelse behövs för att möta de problem som finns nu, enligt de tre partierna.

Energiminister Anders Ygeman säger att han inte kommer att bjuda till nya samtal eftersom han anser att samtal redan förs bland partierna bakom den nuvarande energiöverenskommelsen. Han tycker också att det inte framkommit så mycket i dagens utspel.

– Det är samma punkter som de tidigare har presenterat. Det är naturligt utifrån de utgångspunkter som Moderaterna och Kristdemokraterna har. Men ska man klara att nå en långsiktig överenskommelse som sätter landets intressen främst, då måste man också kompromissa med de andra partierna som ingår i överenskommelsen, säger han.

På flera punkter är de tre partierna inte eniga – en är beskattning av kraftvärme, en annan är statliga subventioner till ny kärnkraft. Varken Moderaterna eller Kristdemokraterna ställer sig bakom statligt stöd, något som Liberalerna däremot gärna vill ha.

– Vad vi vill är att man ska kunna ge kreditgarantier, men då ska det vara oberoende av kraftslag. Men man ska ha samma möjligheter att investera i kärnkraft som i annan kraftslag, säger Liberalernas energipolitiske talesperson, Arman Teimouri.