Riksväg 40 öppen igen utanför Ulricehamn

Vägen är öppen i båda riktningarna igen vid Gullered mellan Ulricehamn och Jönköping.

Riksväg 40 mellan Borås-Ulricehamn-Jönköping har varit väldigt hal under morgonen och tidigare var det avstängt för trafik mot Jönköping i höjd med avfarten till Gullered sedan en mindre lastbil kört in i mittvajerräcket.

Texten uppdateras