Ekonomi

Appjobb – prövning för arbetsmarknaden

2:17 min

Den så kallade plattformsekonomin, där människor försörjer sig via korta uppdrag, utmanar arbetsmarknaden i EU. En fråga är hur systemen för socialförsäkringar och pensioner påverkas.

– Som EU-kommission vill vi att arbete inom plattformsekonomin kan säkerställa de värderingar som vi faktiskt har inom europeisk arbetsmarknad, säger Dimitris Dimitriadis, senior samordnare för digitala frågor på EU-kommissionen.

Vilka är utmaningarna när det gäller till exempel arbetsvillkor?

– Man måste hitta ett bra sätt att mäta den här typen av arbetsinsatser på, säger Dimitri Dimitriadis.

En arbetsmarknad som bygger på många korta arbetsinsatser i stället för en långvarig relation med en arbetsgivare ställer nya krav på systemen.

Tjänsterna i den här digitala ekonomin levereras via plattformar för till exempel hemkörning av mat, men de som utför tjänsterna är inte anställda, de får betalt per uppdrag via en app. En fråga är om den nya EU-kommissionen kommer att införa ny lagstiftning för att till exempel reglera vad som är en arbetstagare.

– Det är klart att det utmanar. Är man arbetstagare, eller är man egenföretagare, eller är man inget av det på de här plattformarna, säger Irene Wennemo, Medlingsinstitutets generaldirektör.

– Det är nya utmaningar för både fack och arbetsgivare att hitta de här nya anställda, att förhandla fram villkor för dem och att bevaka att det skydd vi har på arbetsmarknaden också gäller för de här grupperna, säger hon.

Fackförbundet Unionens mål är att teckna kollektivavtal med plattformsföretagen. Hittills finns avtal med tre företag.

– Det är möjligt. Det som är nytt med plattformsekonomin är att man vill automatisera vissa moment i arbetsledningen. På lingo kallas det för algoritmisk arbetsledning, att ett datorsystem, kanske via en app, sköter förmedlingen av ett kortare uppdrag i stället för att det är en person som gör den förmedlingen, och det är ju någonting nytt, säger Victor Bernhardtz, ombudsman för digitala arbetsmarknader.

Men hur skriver man kollektivavtal med en algoritm?

– Man får förhandla med företaget som använder algoritmen och skriva ett avtal om hur algoritmen ska användas, säger Bernhardtz.