LÄRKTRÄD ANGRIPNA AV MAL

Ny datorteknik ska motverka insektsskador i skogen

2:07 min

Insektsangrepp på skog väntas bli allt vanligare när klimatet blir varmare. Skogsstyrelsen utvecklar därför ett datorprogram för att upptäcka skador i ett tidigt skede.

– Lärksäckmalen äter ur köttet i barret och använder skalet som kamouflage, säger Lennart Bengtsson, skogsägare i Tranemo i Västergötland.

Lennart Bengtsson visar de små lärksäckmalarna i sin täta men ljusa lärkskog. Han valde att plantera det allt populärare hybridlärkträdet, eftersom det trivs bättre i ett varmare klimat än de granar som blåste ner här i stormen Gudrun 2005.

Hybridlärk växer snabbt, men lärksäckmalen har minst halverat tillväxttakten.

– Helt plötsligt har lärken inte den korta rotationstid jämfört med granen. Då är det ju nästan samma tillväxtfas som gran om man skulle bli drabbad, säger Lennart Bengtsson.

När klimatet förändras väntas insektsangreppen öka. Och för att möta problemen har Skogsstyrelsen tagit över 1600 drönarbilder på Lennart Bengtssons skog.

En dator analyserar nu bilderna för att sen tidigt kunna identifiera skadade träd på bilder från andra platser. Med den nya datortekniken kommer arbetet gå snabbare än med dagens manuella bildgranskning, enligt Gunnar Isaksson ekolog på Skogsstyrelsen.

– Om vi får den att fungera jättebra mot lärksäckmal så skulle vi kunna bygga ut den för att också kunna hantera granbarkborreangrepp. De är väldigt svåra att hitta. Man hittar dem inte förrän det är för sent, säger Gunnar Isaksson.

Lärksäckmalens angrepp på Lennart Bengtssons 25 hektar hybridlärk är det mest omfattande i landet och hans bekymmer är inte över.

– I höstas såg jag talrika mängder lärksäckmal och det är ju de som övervintrar och fortsätter att gnaga till våren, säger Lennart Bengtsson.