Försvunna personer

Sökarbetet efter försvunna skulle tjäna på utbildning

1:48 min

Varje år försvinner tusentals personer i Sverige och ofta engagerar sig frivilliga i sökandet vilket är en viktig resurs – som skulle kunna tas bättre omhand.

Att många frivilliga sluter upp i sökarbetet inte oproblematiskt och engagemanget från allmänheten skulle kunna tas tillvara på ett bättre sätt genom att frivilliga erbjöds enklare utbildning.

– Det är både bra och dåligt med frivilliga. Det är jätteviktigt i ett så långt och glest land som Sverige. Men det kan ju också skapa problem när det börjar bli folkmassor, och när man tänker kvantitet istället för kvalitet. I många fall kan det nog vara så att en mindre grupp skulle kunna kan göra en större insats än en folkmassa, säger Rebecca Stenberg,  räddningsforskare vid Linköpings universitet.

De allra flesta sökoperationer är över på sex timmar. Att därför erbjuda frivilligdeltagare spetskompetensutbildning i bredare utsträckning vore därför inte effektivt, menar Anders Leicht, ämnesansvarig för räddningstjänst vid polisen.

– De här mer långa insatserna är väldigt få, utspridda över hela landet. Har vi massa folk utbildade så kommer de inte att tas i anspråk. Det är ineffektivt på sitt sätt, säger han.

Däremot skulle sökarbetet tjäna på att frivilliga genomgått en enklare utbildning, till exempel via webben, anser Rebecca Stenberg.

– Det kan vara sådana enkla saker som att följa instruktioner, att se till att ha rätt sorts kläder på sig såhär års eller kartkompetens.