MILJÖPARTIETS FÖRSLAG

Svenska EU-parlamentariker välkomnar klimatsamarbete

2:03 min

De flesta svenska parlamentariker i EU-parlamentets miljöutskott välkomnar Miljöpartiets inbjudan om samarbete i syfte att höja EU:s klimatmål. Men flera pekar på att målen också måste nås och där är partierna oense om hur det ska ske konstaterar Liberalernas Karin Karlsbro.

– När vi tittar på och jämför Liberalernas och Miljöpartiets politik, så får ju jag inte Miljöpartiets och Pär Holmgrens politik att gå ihop. Den ekvationen kommer aldrig att få en lösning om man tar bort kärnkraften som en viktig komponent i den lösningen, säger Karin Karlsbro.

Som Ekot kunde berätta i morse föreslår Miljöpartiets Pär Holmgren svenskt samarbete över partigränserna i EU-parlamentets miljöutskott med syftet att höja EU:s klimatmål.

Enligt Miljöpartiet borde EU höja ambitionen rejält och minska utsläppen till år 2030 med 65-70 procent, att jämföra med dagens mål på 40 procent till 2030.

Liberalen Karin Karlsbro kan ställa sig bakom ett sådant mål. Det kan även ledamöterna från Centerpartiet, Socialdemokraterna och Vänstern.

Moderaten Jessica Polfjärd är mer tveksam – hon pekar på att Europaparlamentet alldeles nyss röstade emot ett utsläppsrätt på minus 70 procent.

– Ja, det fanns ju en anledning till att Europaparlamentet inte röstade för 70 procent, och vi kan ju säga att man i så fall skulle kunna säga 100 procent, men vi vill ju också att det ska vara görligt och att det ska finnas substans i det vi gör, säger Jessica Polfjärd.

Samtidigt varnar Socialdemokraten Jytte Guteland, som alltså är för ett sådant mål, att driva på för hårt.

– Risken är ju att om man hamnar väldigt långt ifrån vad som är möjligt att få med parlamentet på men även de andra institutionerna är ju att man skjuter ut så hamnar man vid sidan av, säger Jytte Guteland.

För Pär Holmgren är det en självklarhet att målet måste sättas till 65-70 procent – han ser det som ett minimum för att nå klimatmålen i Parisavtalet.

Och han är inte redo att kompromissa med de andra partierna om en lägre målsättning.

– Nej, för då fyller det ju ingen funktion, säger Pär Holmgren.