TÅGFÖRSENINGAR

Delade meningar om nya tågregler i EU

2:04 min

Det råder delade meningar om de nya EU-regler som ska gälla för tågpassagerare som drabbas av förseningar och inställda tåg. Ännu sämre villkor än dagens lagstiftning säger den europeiska konsumentföreningen. Men EU-länderna, som precis har enats om de nya reglerna, pratar istället om stärkta konsumentregler.

– Innan har det inte varit tillräckligt starkt reglerat. Nu finns det möjligheter för passagerare att utkräva rätt om inte resorna kommer fram och det är bra ordning att vi nu får stärkta konsumenträttigheter, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Efter drygt två års förhandlingar har Tomas Eneroth och hans europeiska kollegor enats om nya regler som är tänkta att stärka tågpassagerares rättigheter när det gäller ersättning och information vid förseningar och inställda tåg samt assistans för personer med funktionsnedsättning.

Tanken är att det ska bli tydligare med de nya reglerna när tågpassagerare har rätt till ersättning och stöd.

Men enligt den europeiska konsumentföreningen BEUC blir det precis tvärt om. EU-länderna ställer sig på tågbolagens sida, skriver organisationen i ett pressmeddelande. BEUC menar att bolagen ges större möjligheter att slippa betala passagerare på grund av citat ”extraordinära omständigheter” – ett otydligt begrepp som öppnar för missbruk.

Organisationen sätter nu sin förhoppning till EU-parlamentet som generellt vill se mer generösa konsumentregler.

För att reglerna ska börja gälla behöver både medlemsländerna och EU-parlamentet enas om en gemensam position.

Vid sidan av tågpassagerares rättigheter diskuterar ministrarna även förslaget om att slopa tidsomställningen på mötet här i Bryssel idag.
Och där går det fortsatt trögt. Medlemsländerna håller fortfarande på att analysera förslaget och vad det skulle få för konsekvenser. De vill undvika ett lapptäcke av olika tider i olika länder vilket störa EU:s inre marknad.

Och när beslut kan komma från EU-länderna i den frågan är oklart.

– Det får tiden utvisa. Men det finns nog väldigt många medlemsländer som vill se konsekvenserna på hemmaplan.