resultaten i skolan

I dag presenteras Pisa: ”Viktigt för Sverige”

1:17 min

I dag presenteras Pisa-resultaten som är ett mått på hur svenska elever presterar i ämnena matematik, naturvetenskap och läsförståelse.

Pisa-proven skrivs var tredje år sen år 2000. 2012 markerade ett bottenår för Sverige, ett resultat landet återhämtade sig från något 2015.

– Pisa-undersökningar överhuvudtaget är ju väldigt viktiga för Sverige. I och med att vi inte gör några egna uppföljningar på hur kunskapsresultaten utvecklas så är vi ju helt beroende av de internationella undersökningarna, säger Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas riksförbund.

Proven genomförs i ett 70-tal länder och Sverige ligger en bit över genomsnittet för OECD-länderna.

Mätningen som presenteras i dag gjordes förra våren och betonar läsförståelse.