Pisamätningen

Analys: ”Skillnaden stor mellan starka och svaga elever”

2:24 min

Årets Pisamätning visar att svenska 15-åringar har bättre resultat i läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Likvärdigheten däremot har inte förbättrats.

– Sverige hamnar över OECD-snittet i alla de här tre ämnena, även när det gäller läsförståelse. Men man kan se i läsförståelsefördjupningen att det är stor skillnad mellan de starka och de svaga eleverna. Det är en större skillnad än vad som har varit tidigare.

– Det här speglar samtidigt likvärdigheten i den svenska skolan, där Sverige inte alls har förbättrats jämfört med den förra mätningen. Sverige ligger kvar på ett OECD-genomsnitt, säger Ekots reporter Bengt Hansell, som har följt skolfrågorna i många år.

Likvärdighetsresultaten är sämre än de nordiska grannländerna.

– Här kan man se att elever som har föräldrar med låg utbildning, de bor i ett utsatt område, de får sämre undervisning än andra elever. Och de skriver sämre resultat på Pisaprovet, säger Bengt Hansell.

Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson ser inte varför Sverige ska vara sämre än Sveriges nordiska grannländer.

– Det är ett misslyckande för att vi ska i Sverige ha en mer likvärdig skola, säger Peter Fredriksson.

Utbildningsminister Anna Ekström är glad över resultaten men vill minska ojämlikheten.

– Det är ett mycket stort problem att Pisa visar att vi har lyckats höja kunskapsresultaten men har inte lyckats knäcka ojämlikheten, säger Anna Ekström.

– Här hör vi Anna Ekström dels tala väl om Jan Björklunds skolpolitik. Vilket minskar konfrontationen mellan olika politiska grupperingar. Samtidigt hoppades hon att den här krisen inom likvärdigheten i skolsystemet ska skapa ett politisk klimat så att hon kan få med sig andra partier på ett antal förslag för att öka jämlikheten i skola, säger Bengt Hansell.