Allra-rättegången

Handelsexpert: ”Arvodena var i linje med marknaden”

1:51 min

Under rättegången mot pensionsbolaget Allra hördes idag en expert på handel med värdepapper, tillkallad av försvaret.

De provisioner som åklagaren menar varit kraftigt överprissatta och enligt honom senare blev en del av en muta, var enligt experten Vikram Kapoor helt marknadsmässigt satta.

Affärerna rättegången gäller skedde 2012. Enligt åtalet förlorade svenska pensionssparare minst 137 miljoner kronor i samband med affärer där de fyra åtalade, bland annat vd:n för Allra, Alexander Ernstberger gjort sig skyldiga till mutbrott.

Åklagaren anser att ett överpris betalats till mellanhanden Oak Capital och att pengar sedan gått till de åtalades privata konton.

Idag hördes alltså en av försvaret tillkallade experter på handel med just den typ av värdepapper Allra köpte och sålde.

Under ed beskrev han inför rätten slutsatsen av sin omfattande analys: totalpriset för de aktuella transaktionerna var i linje med marknaden, arvodena till mellanhanden, Oak Capital likaså och att överhuvudtaget anlita en mellanhand var helt överensstämmande med praxis i branschen.

Kammaråklagare Thomas Hertz som har bevisbördan sökte från sin kant desavouera analysresultatet genom att gå in i rapporten och bland annat ifrågasätta det viktiga jämförelsematerialet som försvarets expert Vikram Kapoor byggde sin analys på.