Mindre kolförbränning

Ökningen av koldioxidutsläpp har bromsat in

0:34 min

Ökningen av koldioxidutsläpp i världen har saktat ner under 2019, enligt en rapport som presenteras på FN:s pågående klimatmöte i Madrid.

Det är främst en minskning av kolförbrännning i USA och Europa som ligger bakom utsläppsbromsningen, men något mindre efterfrågan på kol i Kina och Indien har också bidragit.

Rapporten, som kommer från forskningsgruppen Global Carbon Project,
understryker dock att världen fortfarande är långt ifrån de utsläppsnivåer som krävs för att minska den globala uppvärmningen.