Ny rapport

EU når inte klimatmålen

1:12 min

EU klarar inte sina klimatmål för 2030. Det konstaterar EU:s miljöbyrå i en ny rapport idag.

EU:s miljöbyrå kommer vart femte år med en rapport som redovisar hur EU når sina miljömål, och på en lång rad områden ligger EU långt efter.
Dagens rapport kommer bara en vecka innan den nya EU-kommissionen ska presentera sin Nya gröna giv där man kraftigt vill skärpa EU:s klimatambitioner.

– Vi måste göra mer. En lång rad EU-länder genomför inte det vi redan enats om. Som det ser ut nu kommer EU inte att nå sina klimatmål, säger chefen för EU:s miljöbyrå Hans Bruyninckx.

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har aviserat betydligt ambitiösare klimatmål på 50-55 procents minskning av koldioxidutsläppen på tio år. Men utan en radikal omställning kommer EU inte ens att nå de nuvarande målen på 40 procents minskning av koldioxidutsläppen till år 2030, enligt EU:s miljöbyrå. 

Den framtidsbild som presenteras i rapporten är mörk. Redan har klimatförändringarna till exempel lett till minskade skördar i Europa, och under de kommande decennierna kommer skördarna att halveras om ingenting görs.

Och det räcker inte att effektivisera gammal teknik som bilmotorer eller kolkraftverk, det krävs enorma investeringar i helt ny teknik, säger Hans Bruyninckx.