Svavel i tanken

Svensk sjöfart orolig för fusk med nya regler

2:03 min

Vid årsskiftet 2020 infördes nya hårdare krav som förbjuder sjöfarten att släppa ut svavel i luften över världshaven. Men bland svenska rederier finns en oro att reglerna inte kommer följas.

– Det kommer bli väldigt svårt att se till att alla rederier följer de nya reglerna. Fartygen är ofta ute på de stora oceanerna och där finns ingen tillsynsmyndighet och då får man förlita sig på flaggstatens krav och att det görs kontroller i hamnarna att man följer upp dokumentation och tittar på vad som finns i tankarna, säger Fredrik Larsson, miljö- och klimatansvarig på redarföreningen Svensk Sjöfart.

Det är den Internationella sjöfartsorganisationen, IMO, som har beslutat att sjöfarten från år 2020 ska minska andelen svavel i bränslet från dagens 3,5 procent till 0,5 procent. Därmed anpassas nivån internationellt till de regler som gäller sedan 2015 längs de svenska kusterna, Östersjön och Nordsjön.

Reglerna innebär att sjöfarten antingen måste installera rening eller använda renare bränsle som också är dyrare och det kan göra att fraktpriserna stiger. Och från sjöfartsnäringen finns en oro att fartyg kommer försöka fuska.

– Det vore katastrofalt, nu har vi ett skarpt regelkrav som gäller alla fartyg på världens hav och då gäller det att alla följer det så vi behåller den sunda konkurrenskraften mellan fartyg och att ingen kommer undan och kan göra billigare transporter på bekostnad av miljön, säger Fredrik Larsson.

Det är på öppet hav, på internationellt vatten, som det är svårast med övervakningen. Ny teknik på frammarsch, som satellitövervakning och även ett förbud mot att till och med ha svavelhaltigt bränsle i tankarna sätter dock press på fartygen.

Mätningar från Chalmers i Göteborg, tre år efter att reglerna skärptes i Nordsjön och Östersjön visar en tydligt framgång. 90 procent av fartygen följde då de nya lägre nivåerna.

– Det är inte alltid att alla är överens internationellt så givetvis finns det ett visst motstånd, men nu är reglerna här och de ska följas och det ska också kontrolleras. Så jag tycker faktiskt det fungerar ganska bra, säger Caroline Petrini, miljöhandläggare på Transportstyrelsen som är svensk tillsynsmyndighet.