Offentlig sektor

Regeringen vill se gemensamma it-system

2:09 min

Regeringen ger ett flertal myndigheter uppdraget att utveckla gemensamma digitala lösningar för att spara pengar och förbättra kommunikationen inom offentlig sektor.

Ekot har tidigare berättat om förslag som Myndigheten för digital förvaltning, Digg, på uppdrag av regeringen har tagit fram tillsammans med en handfull andra myndigheter och som nu regeringen alltså vill genomföra.

Förslagen handlar dels om att ta fram gemensamma it-system som ska kunna användas av myndigheter, kommuner och regioner men också om att viss information som person- eller företagsuppgifter, så kallad grunddata, ska vara tillförlitlig och kunna skickas mellan de gemensamma systemen.

Det digitala informationsutbytet inom offentlig sektor behöver bli bättre, enligt energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman (S).

– Som jordbruksföretagare kanske du behöver skriva in dina företagsuppgifter vid tio till tjugo olika tillfällen när du är i kontakt med olika myndigheter. Genom att skapa en gemensam struktur för grunddata så finns informationen på ett ställe och myndigheten kan hämta grunddatan därifrån istället för att ställa frågan till dig, säger han.

Men det kommer att ta tid innan några gemensamma it-lösningar är på plats, och Myndigheten för digital förvaltning, Digg, ska under nästa år påbörja och sedan leda arbetet med hjälp av andra myndigheter. Regeringens tanke med gemensamma it-lösningar är att effektivisera den digitala kommunikationen mellan olika myndigheter, kommuner och regioner samtidigt som kostnaderna blir mindre.

– Det här kan spara flera miljarder av skattebetalarnas pengar som istället kan läggas på välfärden, säger Anders Ygeman.