Sjukvård

Stor brist på barnneurologer

2:03 min

Det är brist på barnneurologer, läkare som är specialiserade på olika typer av hjärn- och nervskador hos barn, och bristen leder till att barn och ungdomar inte får korrekta medicinska behandlingar.

Det finns drygt ett hundratal verksamma barnneurologer i Sverige och det skulle behövas ett stort tillskott, enligt Maria Forsgren som är ordförande i Svensk neuropediatrisk förening, som representerar barnneurologer.

– Den största och viktigaste konsekvensen är att barn och ungdomar med neurologiska sjukdomar inte får tillräckligt bra och adekvat vård, säger hon.

Bristen skiljer sig mellan olika delar av landet där storstadsregioner har det bäst ställt, enligt Maria Forsgren.

– Tyvärr skulle jag beskriva det som en konstant kris, och det finns instanser där det är ordentligt skakigt.

Barnneurologer är specialiserade barnläkare som jobbar med barn som har skador och sjukdomar i nervsystemet, som till exempel cp, epilepsi och mer ovanliga muskelsjukdomar, där felbehandlingar kan vara direkt farliga.

– Om du inte har barneurologer inne på sjukhuset så får du inte rätt behandling och utredning kopplat till dessa tillstånd, vilket i vissa fall kan ha förödande konsekvenser, som en akut skada.

Att bristen uppkommit beror på att inte tillräckligt många specialiserar sig inom barnneurologi, enligt Maria Forsgren, och det i sig har två orsaker.

Barnkliniker, som ofta bekostar en vidareutbildning, prioriterar sällan att låta barnläkare specialisera sig inom neurologi. Barnneurologer behöver nämligen ofta dela sin tjänst och inte enbart jobba på barnklinik utan också delvis på habilitering, alltså separata mottagningar för personer med funktionsnedsättning.

– Det vill säga, man utbildar till en annan förvaltning, och det är klart att det inte ger en omedelbar återkoppling till den egna verksamheten, säger Maria Forsgren.

Ytterligare en anledning till varför inte fler specialiserar sig inom barnneurologi är att det är en väldigt lång utbildning samtidigt som arbetsbelastningen för en barnneurolog är tung.

– Det finns de som tyvärr blir sjukskrivna, och det finns de som väljer att sluta och istället jobba med något som är mindre belastande.