Medicin

Ny ersättningsmodell för viktig antibiotika testas

1:51 min

Sverige riskerar att hamna i en situation där vi inte har tillgång till nya mer effektiva antibiotika för att läkemedelsföretagen väljer att inte sälja de produkterna här. Nu testas en ny ersättningsmodell för att göra det mer lönsamt att tillhandahålla antibiotika på små marknader.

– Det handlar om att öka tillgänglighet att vi i Sverige ska få tillgänglighet till så kallad spetsantibiotika, som verkligen är viktig att ha, det säger Charlotta Edlund sakkunnig i antibiotikafrågor på Folkhälsomyndigheten.

Europa har mindre problem med antibiotikaresistens än många andra världsdelar men enligt Världshälsoorganisationen dör 33 000 européer varje år på grund av bakterier som antibiotika inte biter på.

Sverige och flera andra små länder riskerar att inte få tillgång till flera nya mer effektiva antibiotika eftersom det är en för liten marknad här, det är helt enkelt inte intressant för företagen att sälja de produkterna här. Charlotta Edlund igen:

– Antibiotika är ett läkemedel som används under korta perioder oftast någon vecka eller några veckors perioder men jämför man med till exempel med blodtrycksmedicin som man har hela livet, där finns mycket mer pengar och hämta.

Antibiotika är en produkt som inte passar i vanliga affärsmodeller eftersom det är viktigt att hålla tillbaka användningen för att motverka en snabb resistensutveckling. Uppdraget som Folkhälsomyndigheten arbetar med nu handlar om att testa alternativ ersättningsmodell för antibiotika.

Modellen man ska testa går ut på att Läkemedelsföretagen kommer att få en garanterad lägsta ersättning bara för att erbjuda en produkt på den svenska marknaden även om användningen blir mycket låg.

– Det kostar ganska mycket pengar årligen att ha dem registrerade på en marknad och då är de kanske inte så intresserad längre av små länder, säger Charlotta Edlund.

Det internationella intresset för modellen är stort, både från Världshälsoorganisationen och andra mindre nationer. Under hösten har man arbetat med att dra upp riktlinjer och utreda de juridiska förutsättningarna för ersättningsmodellen och till våren hoppas man att några av läkemedelsföretagen ska ansluta sig.

En ny affärsmodell är nödvändig menar Bengt Mattson, från de forskande läkemedelsföretagens branschorganisation LIF. Han välkomnar det här initiativet men kan inte svara på om det här är tillräckligt för att säkra tillgången i Sverige på den här typen av antibiotika.

– Jag vet inte om det räcker, det beror ju på hur modellen är utformad men det är absolut ett nödvändigt kriterium att man hittar helt nya ersättningsmodeller och i ärlighetens namn gäller det inte bara spetsantibiotika utan för hela portföljen av antibiotika måste man hitta ett sätt där man frikopplar ersättning ifrån användning, säger Bengt Mattson.