Klimatet

”Svensk textilindustri är ohållbar”

1:26 min

Behovet av nya textilfibrer förväntas öka kraftigt de närmaste 30 åren. Men det är ohållbart, enligt en ny rapport från Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA.

– Vi kommer inte att kunna producera så mycket fibrer som vi behöver.
Det finns inte material för det och det skulle innebära att vi skulle behöva odla fibrer på arealer som behövs till matproduktion, säger Cecilia Tall som är generalsekreterare för TEKO, Sveriges Textil och modeföretag, och ordförande för rapportarbetet.

Större delen av fibrerna som används till textil idag är syntetfibrer från olja och bomull som är mycket vattenkrävande. Men nu vill Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, att svensk textil- och klädindustri ska förändras. Ett sätt är att använda cellulosabaserade restprodukter från andra industrier istället.

– Där kan man ju tänka sig till exempel mjölk, bröd eller potatis.
Vi gör ju redan idag skor av annansskal så att det kommer att finnas oändliga möjligheter. Tänk från bordet till din egen kofta, säger Cecilia Tall.

IVA:s rapport pekar även på problem som korta säljcykler, överproduktion, design som inte går att återvinna och svårigheter för second hand-aktörer att bli lönsamma.

För att råda bot på det vill IVA bland annat införa skattelättnader för uthyrning och prenumeration av kläder och för textilframställning från återvunnet material. Man vill också införa så kallade materialmäklare som ska förmedla kontakter mellan köpare och säljare av avfallsprodukter.

– Vi tänker oss en marknadsplats där företag som har material som de betraktar som restprodukter ska kunna hitta köpare. Kanske som ett Hemnet eller någonting för material där man kan skapa nya produkter av det som någon annan har bedömt vara en restprodukt, säger Cecilia Tall.

Vad tänker ni att man ska göra för att få företagen att använda de här nya metoderna?

– Jag tror att det här kommer att bli en affärsmöjlighet för den som sätter upp det här.

Hur snart tror du att textilindustrin kommer att kunna göra om sin produktion?

– Det kanske handlar om mellan fem och tio år är min gissning, men det beror helt på hur mycket kundtryck det är. Det gick ju fort att ställa om många andra industrier, vi köper ju inte cd-skivor idag, avslutar Cecilia Tall.