SJÖFART

Isbrytarna ligger vid kaj och sparar miljoner

1:43 min

Samtliga fem svenska statsisbrytare vilar sysslolösa vid kaj just nu, en närmast unik situation den här tiden i januari.

Och det innebär miljonbesparingar för Sjöfartsverket.

Odens befälhavare Erik Andersson står högt uppe på kommandobryggan ett 20-tal meter över däck med utsikt över Luleå inre hamn, för det är där samtliga fem svartgula kraftpaket som är Sveriges statsisbrytare ligger för kaj just nu.

Det har han aldrig varit med om tidigare så här års.

– I januari så brukar vi i alla fall ha några enheter i gång. Men nu har vi inte det denna gången.

Amund Lindberg är driftledare vid Sjöfartsverkets isbrytarledning:

– Det är väl nära nog historiskt, vi får gå tillbaka till den extremt lindriga vintern 2007/2008, då hade vi ungefär samma situation, skillnaden var att vi bara några dagar senare i alla fall hade en enhet ute, det vet vi i dag att vi inte kommer att ha.

Det är bara i de nordligaste svenska skärgårdarna som det i någon mån finns is i dag, till havs är det i stort sett öppet vatten och det gynnar sjöfarten som inte behöver ligga och vänta på isbrytarassistans.

Den minskade förbrukningen av bränsle för isbrytarflottan jämfört med ett normalår innebär stora besparingar för Sjöfartsverket, säger Amund Lindberg.

– Nettobesparingen för oss i nuläget är någonstans  från 150 till 300 000 per dygn.

Stora pengar alltså som kan bli flera miljoner kronor om havet fortsätter att vara isfritt.

– Det kan det bli, säger Amund Lindberg.