Enligt biolog

Ryska barrskogen kan bli bekymmer för klimatet

2:09 min

Barrskogsbältet i Ryssland är ett område där stora mängder kol binds upp naturligt i marken.

Större och fler skogsbränder riskerar att förvandla det till ett område som i stället släpper ut koldioxid.

– Det var en enormt varm sommar, en värmebölja, mycket torrt och det brann i stora delar av skogen här, det berättar Vjatcheslav Gorodetski där vi står ute i vinterskogen inte långt från den ryska arktiska staden Murmansk.

Just där vi står brukade han grilla och fiska med sin familj, men nu byggs en ny järnväg genom skogen och familjebilarna har ersatts av lastbilar.

Skogsbränderna just här var stora för ett och ett halvt år sedan. Österut i Sibirien brann det under hela förra sommaren, miljoner hektar skog förstördes och stora mängder koldioxid släpptes ut i atmosfären.
Det har dock brunnit i barrskogsbältet förr.

– Men sådana stora bränder var ovanliga förr eftersom det var mindre människor och industri i skogen, det säger Victor Petrov. Och det är människan som startar bränder.

Victor är biolog och jurist och jobbar med skyddade naturområden i Murmansk regionen. Bränder sker allt oftare i Rysslands enorma skogar, säger han, i skogar som är mer än dubbelt så stora som skogen i Amazonas.

I takt med klimatförändringar och en högre temperatur kan också sjukdomar börja spridas allt längre norrut i barrskogsbältet. Fler döda träd och ett torrare klimat kan göra att det då finns mer brännbart material i skogen och risken finns då för ännu större skogsbränder.

Barrskogsbältet är ett område där stora mängder kol binds upp naturligt i marken. Större och fler skogsbränder riskerar att förvandla barrskogsbältet från ett naturområde som binder fast kol till ett som istället släpper ut.

– Mer risk för bränder i skogarna, med det kan utsläppen av koldioxid öka, säger Victor Petrov, utsläpp som i sin tur ökar risken för bränder i skogen, eftersom det snabbar på klimatförändringar.