Politik

Kommuner kräver krafttag mot ”dumpning”

0:40 min

19 landsbygdskommuner som tycker att de får ta emot människor utan egen försörjning och bostad som hänvisats från rikare kommuner ska idag träffa civilminister Lena Micko.

De kräver att regeringen rycker in. 159 av landets 290 kommuner har tidigare svarat på TT:s enkät. 113 kommuner svarade att de upplever att socialt utsatta människor kan ha uppmuntrats – till och med hänvisats – att söka bostad hos dem i stället för i hemkommunen.

Utpekade kommuner, i ofta fall storstadsnära tillväxtkommuner, har nekat till ”dumpning”.