Knutbyrättegången

Kristi bruds advokat: Syftet var aldrig att skada

2:11 min

I dag inleddes rättegången mot tre tidigare ledare i frikyrkoförsamlingen i Knutby. En av dem är kvinnan som kallats Kristi brud, som misstänks för våld mot medlemmar.

– Hon trodde att man befann sig i en situation där samtliga var ense om att det här var rätt väg att gå, säger målsägarbiträdet Kristian Ahlberg.

Medlemmarna i församlingen i Knutby har utsatts för våld och hot under många år, enligt åtalet. Målsägandebiträde Kristian Ahlberg företräder en kvinna som levt i församlingen i nära 20 år.

– Förutom en rädsla för fysisk bestraffning var det en mycket stark oro att man ska bli förskjuten ur gruppen. För att bli förskjuten är att bli förskjuten av Gud, sa Kristian Ahlberg i rätten i dag.

Och den som stod närmast Gud i församlingen var den kvinna som kallas Kristi brud, som står inför rätta för 14 fall av misshandel av andra församlingsmedlemmar.

Hon nekar till de flesta anklagelserna, och menar att gruppen gemensamt tog till handgripligheter för att komma närmare Jesu återkomst, sa Kristi bruds advokat Ester Andersson Zandvoort i rätten.

– Örfilar och att man tog tag i varandra och tryckte upp mot väggar. Man beordrade andra att lägga sig ner, att böja sig för Gud. Syftet var aldrig att skada, hon trodde att man befann sig i en situation där samtliga var ense om att det här var rätt väg att gå.

Enligt utredningen ingick ett tiotal personer i församlingen i vad som kallades Bordet, medlemmarna där träffades varje lördag hemma hos Kristi brud, och där skedde bestraffningar, enligt åklagaren.

Martin Sjöqvist företräder en manlig medlem som kom till församlingen på 90-talet, och som enligt åtalet har misshandlats av Kristi brud.

– Den åtalade gärningen var en av många i mängden. Men värst har den psykiska misshandeln av honom varit, säger Martin Sjöqvist.

Pastorn Peter Gembäck erkänner den misshandel han är åtalad för.

Den tredje av de åtalade ledarna misstänks för sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning, då han som pastor haft en sexuell relation med en 17-årig församlingsmedlem.

Mannen erkänner den sexuella relationen, men nekar till brott.

– Hans invändning mot det här åtalet är att målsägande inte har stått i någon beroendeställning gentemot honom, säger hans advokat Henrik Stolare.

När medlemmarna fick kännedom om relationen mellan pastorn och 17-åringen blev det början på slutet för församlingen. 2018 upplöstes den.

Rättegången pågår till mitten av februari. Stora delar av den kommer att hållas bakom stängda dörrar.