Strider mot EU-rätten

EU slår ner på ungersk lag mot ideella organisationer

1:36 min

En ungersk lag som tvingar så kallade NGO:er att offentliggöra sina utländska finansiärer strider mot EU-rätten. Det skriver EU-domstolens generaladvokat i ett utlåtande, som brukar vara vägledande för EU-domstolen.

Den ungerska lagen riktar sig till ickestatliga organisationer, så kallade NGO:er, som åläggs att öppet redovisa identiteten på alla utländska medborgare som står bakom donationer som överskrider en tröskel på ungefär 15.000 kronor.

De berörda NGO:erna är dessutom skyldiga att öppet deklarera att de betecknas som organisationer som får utländskt stöd.

Lagen infördes 2017 som en del i flera åtgärder mot vad den ungerska regeringen menar är otillbörlig utländsk inblandning i ungersk politik. Framförallt har man riktat in sig på organisationer som finansieras av investeraren och filantropen George Soros. Soros anklagas för att driva en invandringsvänlig agenda i strid med den ungerska folkviljan.

Men enligt generaladvokaten strider NGO-lagen mot EU-rätten, eftersom den bara riktar sig mot utländska donatorer strider den mot principen om fri rörlighet för kapital. Lagen utgör också ett ingrepp i privatlivet eftersom vissa donationer kan avslöja en givares ideologiska hemvist och dessutom är den, enligt generaladvokaten, ett ingrepp i föreningsfriheten.

De skäl som Ungern angett, bekämpande av penningtvätt och motverkande av terrorfinansiering, anser inte generaladvokaten motiverar en så långtgående lagstiftning på området som Ungern har just nu.

EU-domstolen brukar gå på generaladvokatens rekommendation. EU-rätten gäller över nationell rätt och Ungern måste därför rätta sig efter en eventuell dom, annars väntar böter.