Klimatet

Haven blir varmare – går allt snabbare

1:04 min

Uppvärmningen av haven går allt snabbare, och förra året uppmättes till det varmaste hittills. Det visar en rapport sammanställd av fjorton forskare vid olika universitet och institut i USA och Kina.

Uppvärmningen av haven är obestridliga fakta, slår rapporten fast. Rapporten knyter an till tidigare forskning från bland annat FN:s klimatpanel IPCC.

De senaste 30 åren har uppvärmningen accelererat med en hastighet nästan fyra och en halv gånger snabbare, jämfört med tidigare.

Tittar man på grafen över den sammanställda datan börjar kurvan stiga kraftigt i mitten av 80-talet – en lutning som håller i sig fram till nu.

Uppvärmningen kommer med största sannolikhet att bestå framöver, detta på grund av att effekten av utsläppsgaser visar sig med viss fördröjning.

Michael Tjernström är professor i meteorologi vid Stockholms universitet.

– Det finns så att säga det man kallar för ”committed warming”, en uppvärmning som redan har skett. Det har bara inte riktigt manifesterat sig ännu. Även om vi lyckas hylla Parisavtalets intentioner så kommer haven fortsatt att värmas upp i ytterligare något decennium, åtminstone, säger Michael Tjernström.

Haven tar upp över 90 procent av den överskottsvärme som bildas på grund av de växthusgaser som människan släpper ut. Effekterna ser vi i form av stigande vattennivåer och instabilt väder.

Bakom rapporten står fjorton forskare från olika universitet i USA och Kina.