SNS konjunkturråd

Rapport: Sverige bör fokusera på att fördyra klimatutsläpp

2:19 min

All klimatpolitik bör inriktas på att fördyra utsläpp av koldioxid. Det skriver en grupp forskare i SNS konjunkturråd i en ny rapport.

SNS konjunkturråd ger på DN:s debattsida flera förslag på vad de ser som effektiv klimatpolitik, med sikte på att mesta möjliga kol ska stanna i marken.

Bland annat vill de att fossila subventioner bör upphöra snarast, och att Sverige bör stödja klimatklubbar där länder som beslutat om att begränsa utsläppen kan ha tullar för import från länder med svagare utsläppsregler. Ett sånt exempel är de koldioxidtullar som EU-kommissionen föreslagit.

Viktigast för globala utsläppsminskningar är att det ska kosta att släppa ut koldioxid anser SNS konjunkturråd. De pekar på hur Sverige tidigare spelat avgörande roll för omvärldens klimatpolitik under skärpningen häromåret av EU:s utsläppsregler.

För utsläppen i Sverige skulle det också kunna få stor effekt med ett statligt stöd till att samla upp koldioxid från de största industrianläggningarna. Med en statlig lagringspeng kan utsläppen i Sverige halveras anser konjunkturrådet.

Bakom rapporten står nio forskare, ekonomer, men också transport och energiexperter, en meteorolog och tidigare miljö- och klimatminister Åsa Romson, som är doktor i miljörätt.

Studieförbundet Näringsliv och Samhälle är en ideell förening för företag myndigheter och organisationer.