Enligt SNS-rapport

Stöd för att fånga in koldioxid kan halvera utsläppen

2:21 min

Svenska klimatutsläpp skulle kunna halveras med ett statligt stöd till att fånga in koldioxid från ett antal industrianläggningar. Det enligt ett förslag från SNS konjunkturråd.

– En väldigt stor mängd av koldioxidutsläppen i Sverige kommer från ett litet antal skorstenar. 27 anläggningar släpper ut koldioxid motsvarande kanske hälften av de totala utsläppen, ungefär lika mycket som biltrafiken släpper ut, säger Konjunkturrådets ordförande John Hassler, professor i nationalekonomi, och fortsätter:

– På dem skulle det förmodligen vara lönsamt sätta på såna här insamlingsanordningar, om de fick 1 000 kronor per ton. Då skulle det kosta 20 miljarder kronor per år, alltså ungefär vad vi drar in på koldioxidskatten. Det där vore en bra klimatåtgärd, men det är inte riktigt i linje med de svenska klimatpolitiska målen, säger John Hassler.

Enligt Sveriges klimatmål ska utsläppen minska med 85 procent till 2045. Resten, 15 procent, kan kompenseras genom att till exempel samla in koldioxid, eller lagra i växande skog.

Men SNS konjunkturråd tycker alltså att den här andelen av kompletterande klimatåtgärderna skulle kunna vara större. Att detta skulle leda till mindre ansträngningar att minska själva utsläppen, är inget skäl, säger John Hassler.

– Vi måste göra allt. Det finns ingen anledning säga det ena är mycket viktigare än det andra. Vi ska göra olika saker och där ingår också de saker som vi lagt kraftfulla begränsningar på i dag, säger han.

En viktig slutsats i rapporten är att ett pris på koldioxid är det mest effektiva sättet att minska utsläpp. Att särskilda mål för att minska transporternas utsläpp är ineffektiva och dyra – men där är inte forskarna överens.

En annan slutsats är att om människor ska kunna acceptera klimatåtgärder, så behövs det ibland stöd till de som kan drabbas mer än andra.

– Det är möjligt att man till exempel måste tänka på att förändra regionalstödet eller något sånt för att kompensera för de landsändar som kan drabbas mer av omställningskostnaderna, koldioxidskatt och sånt. Vår bedömning är att det ändå är små omfördelningar som behöver göras, säger John Hassler, professor i nationalekonomi och ordförande för SNS konjunkturråd.