Etiopien

Val i augusti avgörande test för fredspristagaren

1:46 min

I Etiopien föreslår valmyndigheten nu att landets utlovade fria och rättvisa val ska hållas i augusti. Valet ses av många som det avgörande testet för premiärministern och fredspristagaren Abiy Ahmeds demokratiska reformer.

Dagens besked från etiopiska valmyndigheten var efterlängtat. Frågan om när landet, som de senaste två åren genomgått mycket omfattande demokratiska reformer, skulle gå till val har länge dominerat det politiska samtalet.

Premiärministern och fredspristagaren Abiy Ahmed har stått i spetsen för reformerna och många hoppas att det första nationella valet efter hans tillträde ska innebära demokratins verkliga genombrott i det tidigare så auktoritära landet. Abiy Ahmed har många gånger lovat att valet nu för första gången i Etiopiens historia ska bli fritt och rättvist och att resultatet ska respekteras.

Men reformerna, som avkriminaliserat mycket av landets politiska opposition och ökat media- och yttrandefriheten, har också lett till ökade spänningar och politiskt och etnonationalistiskt motiverat våld som drivit miljoner människor på flykt.

Säkerhetssituationen i landet är försämrad och dessutom finns en oro om landets svaga institutioner klarar av den politiska tryckkokare som en kraftigt uppskruvad valtemperatur i reformernas spår innebär.

Chefen för landets valmyndighet, förre oppositionspolitikern Birtukan Mideksa, bekräftar för Ekot att myndigheten nu föreslår val den 16 augusti.

Länge var planen att offentliggöra ett datum i maj, något Abiy Ahmed själv hoppades på så sent i som i förra veckan, men enligt Birtukan Mideksa skulle det innebära för kort förberedelsetid för både myndigheter och landets just nu mycket rörliga landskap av politiska partier.