Politik

Regeringen: Månggiften ska inte längre erkännas

2:20 min

Utländska månggiften ska inte längre erkännas i Sverige. Det föreslår regeringens utredare i dag. Och justitieminister Morgan Johansson säger till Ekot att han vill skärpa lagstiftningen på det här sättet.

– Jag tycker att det är bra. Ett stopp för månggiften är en viktig jämställdhetsfråga och för en feministisk regering är det en självklarhet att vi tar i det.

Hur stort problem är det i dag egentligen med månggiften?

– Jag menar att det är ett problem för de fall som finns. Sedan kan man säga att det är en väldigt begränsad grupp, säger Morgan Johansson.

I Sverige är det förbjudet att vara gift med flera personer samtidigt. Men i många andra länder är polygama äktenskap tillåtna. Sådana äktenskap godkänns inte i Sverige, om någon av de inblandade var svensk medborgare eller hade hemvist här när äktenskapet ingicks.

Men månggiften som har skett utomlands – om parterna saknar anknytning till Sverige – betraktas i dag av Skatteverket som giltiga.

Från politiskt håll har det länge framförts krav på skärpta regler, och i dag föreslår alltså regeringens utredare att ett äktenskap som har ingåtts av någon som redan är gift – som huvudregel – inte ska erkännas i Sverige.

”Det är diskriminerande att män tillåts ingå äktenskap mer flera makar”, skriver utredaren.

Nu ska utredningen skickas på remiss, men justitieminister Morgan Johansson säger redan nu att det här är rätt väg att gå.

– Det innebär att det kommer att bli ett stopp för sådana här registreringar. Även om man har gift sig tidigare och därefter kommit till Sverige, så kommer vi inte att erkänna några sådana äktenskap framöver.

Ett förbud mot att erkänna utländska månggiften kan få negativa konsekvenser för de berörda, konstaterar utredaren. Det kan handla om att inblandade – framför allt kvinnor – förlorar rätten till arv eller underhåll. Om det finns ”synnerliga skäl” ska ett polygamt äktenskap kunna accepteras, är tanken.

Den ventilen ska tillämpas ”ytterst restriktivt”, säger Morgan Johansson.

Enligt en genomgång som Skatteverket gjorde för några år sedan finns det 152 personer som är folkbokförda i Sverige och som är gifta med flera personer.

Tanken är att en ny lagstiftning ska införas den 1 juli 2021.